Képző- és iparművészeti ág

 

  Művészeti iskolánk egyik meghatározó tanszaka a Képzőművészeti tanszak, amely előképző 1. évfolyamtól az alapfok 3. évfolyamáig fogadja mindazokat a növendékeket, akik kedvet és tehetséget éreznek magukban arra, hogy a vizuális kultúra területén kalandozzanak és szerezzenek sokrétű tapasztalatot, tudást, képi műveltséget.

  Az alapfok negyedik évfolyamtól a Grafika és festészet valamint a Környezet- és kézműveskultúra tanszak várja diákjainkat.

  A tantervi programunk lehetőséget nyújt a vizualitás, az ízlés finomítására, az esztétikai érzékenység fejlesztésére. Az izgalmas alkotótevékenységen keresztül változik a növendékek képi műveltsége, kibontakozhat az alkotó fantázia. A gyerekek részéről legyen meg a kíváncsiság, a kipróbálás és megtapasztalás vágya és az alkotás feletti öröm képessége. Ha mindez megvan, tanáraink megmutatják a felfedezés lehetséges eszközeit, módjait és útjait. Segíteni szeretnénk, miközben meghagyjuk az önálló alkotás szabadságát és fáradságos örömét. Tanítunk tapasztalni, látni, létrehozni, válogatni, gondolkodni.

  Kiváló kollégák segítik telephelyeinken a tanulók munkáját. Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy a gyermekek örömteli, felszabadult, inspiráló légkörben bonthassák ki tehetségüket a képző- és iparművészet legkülönbözőbb területein. Figyelembe vesszük az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítjuk ismereteiket, fejlesztjük képességeiket és alakítjuk készségeiket.

  A növendékek heti 4 órában vesznek részt a foglalkozásokon, telephelyektől függően kétszer két illetve egyszer négy órában. Az oktatás technikai feltételei minden telephelyünkön adottak. A minőségi munka egyik fontos feltétele a minőségi munkaeszköz, ezért minden tanévben biztosítunk a csoportok számára a kellő mennyiségű és minőségű fogyóeszközt.

  Tanulóink munkáiból kollégáink folyamatosan kiállításokat szerveznek a telephelyeken. Többször nyílik arra lehetőség, hogy a munkák legjavát különböző nem saját szervezésű kiállításokon is megmutassuk.

  Tehetséges növendékeink munkái gyakran szerepelnek pályázatokon, képzőművészeti versenyeken.

  Iskolánkban a 2016/2017. tanévben az előképző 1. és 2. évfolyamon valamint az alapfok 1-4. évfolyamán új tanszakfelosztás szerint a következő tantárgyakat tanulják növendékeink heti négy óra időtartamban:

Tantárgy

Előképző

Alapfok

1.

2.

1.

2.

3.

4.

Vizuális alapozó gyakorlatok

4 óra

4 óra

-

-

-

-

Vizuális alkotó gyakorlat

-

-

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

Grafika és festészet alapjai

-

-

2 óra

2 óra

2 óra

-

Műhelygyakorlat

-

-

-

-

-

2 óra

 

Iskolánkban a 2016/2017. tanévben az alapfok 5-6. évfolyamán valamint a továbbképző 7-10. évfolyamán régi tanszakfelosztás szerint a következő tantárgyakat tanulják növendékeink heti négy óra időtartamban:

 

Tantárgy

Alapfok

Továbbképző

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Rajz – festés – mintázás

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

Műhelygyakorlat

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

 

Évente – felmenő rendszerben – a következő tantárgyi struktúra váltja a régi tanszakfelosztást:

 

Tantárgy

Alapfok

Továbbképző

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Vizuális alkotó gyakorlat

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

Műhelygyakorlat

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra

2 óra