HIBÓ TAMÁS MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY

3100 Salgótarján, Úttörők útja 6.

HA-7/2017

Fenntartói határozat

A csoportok és osztályok számáról és létszámáról

 

 

  1. Csoportok és osztályok száma
  • a) A 2017/2018.tanévben a Dr. Krepuska Géza Általános Iskolában indítható osztályok száma: 1. évfolyamon 1 osztály, 2. évfolyamon 1 osztály, 3. évfolyamon 1 osztály, 4. évfolyamon 1 osztály, 5. évfolyamon 1 osztály, 6. évfolyamon 1 osztály, 7. évfolyamon 1 osztály, 8. évfolyamon 1 osztály Napközi: 3 csoport, tanulószoba felső tagozatosok számára: 2 csoport.
  • b) A 2017/2018. tanévben a Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskolában valamennyi tanszakot számítva maximálisan 125 csoport (osztály) indítható.

III. Csoportok és osztályok létszáma

Az intézményben 2017. szeptember 1-jétől az osztályok és csoportok szervezésénél a 2011. évi CXC. tv 25. § (7) és a tv. 4. mellékletében foglaltak szerint kell eljárni.

Eltérések

  • A fenntartó jelen határozatával engedélyezi a Cogito Általános Művelődési Központ valamennyi intézményegységébena Nemzeti köznevelésről szóló törvény 4. számú mellékletében foglalt maximális létszámok 20 %-os átlépését.
  • A művészeti iskola esetében ennek megfelelően a képző- és iparművészet, színművészet-bábművészet csoportos tanszakain a maximális csoportlétszám 24 fő.
  • A zeneművészet csoportos tanszakain, illetve a szolfézs kötelező foglalkozások esetén a maximális csoportlétszám 18 fő.

Salgótarján, 2017. augusztus 30.


 

A COGITO Általános Művelődési Központ Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola a 2017-2018-as tanévben a beiratkozás idejét a következő időszakban határozza meg központjában és valamennyi telephelyén:

 

2017. augusztus 21. (hétfő) – 2017. szeptember 07. (csütörtök)

 

 

Salgótarján, 2017. 06. 16.

 

 

dr. Paróczainé Varga Ildikó                                      Tóth László

                       főigazgató                                          intézményegység-vezető


 

A COGITO Általános Művelődési Központ Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola fenntartója a 2017-2018-as tanévben a következőkben felsorolt csoportokat engedélyezi:

Maximálisan engedélyezett tanulólétszám: 4.335 fő

Ebből csoportos oktatásban képző- és iparművészet, táncművészet, színművészet-bábművészet és zeneművészet tanszakain részt vehet heti 180 percben: 4 036 fő, 174 tanulócsoport

Egyéni zeneoktatásban részt vehet 2 x 30 perc hangszeres és 2 x 45 perc csoportos szolfézsoktatás keretében: 299 fő

 

Az intézményegység Nógrád megyei telephelyein csoportos oktatásban a képző- és iparművészet, a színművészet-bábművészet és zeneművészet székhelyen és telephelyeken felsorolt tanszakain részt vehet heti 180 percben: 2025 fő, 85 tanulócsoport

Egyéni zeneoktatásban részt vehet 2 x 30 perc hangszeres és 2 x 45 perc csoportos szolfézsoktatás keretében: 117 fő

Összesen: 2 142 tanuló

 

Az intézményegység Bács-Kiskun megyei telephelyein csoportos oktatásban a képző- és iparművészet, a színművészet-bábművészet telephelyeken felsorolt tanszakain részt vehet heti 180 percben: 80 fő, 4 tanulócsoport

Egyéni zeneoktatásban részt vehet 2 x 30 perc egyéni, hangszeres és 2 x 45 perc csoportos szolfézsoktatás keretében: 152 fő

Összesen: 232 tanuló

 

Az intézményegység Bács-Kiskun megyei Danubia Tagiskolájának telephelyein csoportos oktatásban a táncművészet, a képző- és iparművészet, a színművészet-bábművészet telephelyeken felsorolt tanszakain részt vehet heti 180 percben: 435 fő, 20 tanulócsoport

egyéni zeneoktatásban részt vehet 2 x 30 perc egyéni, hangszeres és 2 x 45 perc csoportos szolfézsoktatás keretében: 30 fő,

összesen: 465 fő

 

 

 

Az intézményegység Heves megyei telephelyein csoportos oktatásban a képző- és iparművészet, grafika tanszakán részt vehet heti 180 percben: 192 fő, 8 tanulócsoport

Összesen: 192 tanuló

 

Az intézményegység Borsod-Abaúj-Zemplén megyei telephelyein csoportos oktatásban a képző- és iparművészet, a színművészet-bábművészet felsorolt tanszakain részt vehet heti 180 percben: 1 304 fő, 57 tanulócsoport

Összesen: 1 304 tanuló

 

Az intézményegység székhelyén és telephelyein a felsorolt tanszakokkal és engedélyezett tanulólétszámmal működik nappali rendszerű oktatási munkarendben, maximálisan 24 fős csoportokkal.

 

Salgótarján, 2017. június 16.

 

dr. Paróczai Csaba Gergely

a Kuratórium mb. elnöke