Közzétételi lista

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

 1. Tájékoztatás a felvételi lehetőségekről

 2. Beiratkozás. A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma

 3. Térítési díj szabályzat

 4. Az intézmény fenntartói értékelése

 5. Vizsgálatok, ellenőrzések

 6. Nyitvatartási rend

 7. Rendezvények, események

 8. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai

 9. Házirend

10. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége a betöltött munkakörök alapján

11. A nevelő és oktató munkát segítők száma, iskolai végzettsége és szakképzettsége a betöltött munkakörök alapján

12. Az országos mérés-értékelés eredményei

13. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatok

14. Tanórán kívüli foglalkozások

15. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai

16. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

17. Osztályok, osztálylétszámok

18. Az előképző, az alapfokú és a továbbképző évfolyamok száma a Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskolában

19. A Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola részvétele országos, nemzetközi bemutatókon, rendezvényeken, versenyeken, fesztiválokon, kiállításokon

20. A Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskola megyei, területi szakmai bemutatókon, versenyeken elért eredményei

21. Rendezvényeink, hagyományaink

22. Szerepvállalás a helyi kulturális életben

23. A csoportok száma és a csoportok tanulói létszáma művészeti áganként a Hibó Tamás Alapfokú Művészeti Iskolában